Zasady bezpiecznego pobytu

ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU W SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWYM MSWiA „ORION” W CIECHOCINKU

 

 

1. Zalecane jest przybycie do Sanatorium środkami transportu indywidualnego.

2. Osoba przybywająca do placówki powinna posiadać wystarczającą na cały pobyt ilość maseczek i rękawiczek jednorazowych.

3. Wejście do placówki dopuszczalne jest wyłącznie dla Kuracjusza posiadającego kartę rezerwacji.

4. Przy wejściu do Sanatorium prosimy o zdezynfekowanie rąk.

5. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego - 2 metrów od innych osób.

6. Przy przyjęciu do placówki obowiązuje pomiar temperatury ciała.

7. Przed przyjęciem Kuracjusze (pełnopłatni)  proszeni są o czytelne wypełnienie i podpisanie ANKIETY BEZPIECZNEGO POBYTU oraz wykonanie w siedzibie Sanatorium testu z krwi pobranej z palca na obecność przeciwciał przeciw SARS-COV-19. Koszt testu (60 złotych) pokrywa Kuracjusz. W przypadku wyniku dodatniego przyjęcie do placówki nie będzie możliwe.

8. W związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Kuracjuszom i Personelowi Sanatorium następuje zmiana oferty żywieniowej – wszystkie posiłki będą serwowane do stolików.

9. Sanatorium musi realizować zalecenia MZ i GIS w zakresie ograniczenia funkcjonowania bazy zabiegowej, oznacza to wyłączenie wejść indywidualnych na basen, sauny, inhalacji oraz ćwiczeń zbiorowych na sali gimnastycznej, natomiast gimnastyka grupowa w basenie solankowym będzie dostępna.

10. Przed wejściem do pomieszczeń ogólnodostępnych obowiązuje dezynfekcja rąk.

11. Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt, z którymi będą Państwo mieli kontakt będą każdorazowo dezynfekowane, a pomieszczenia wietrzone.

12. Pokoje przed Państwa przyjazdem zostały dokładnie wysprzątane i zdezynfekowane. W trakcie pobytu pokoje sprzątane będą w czasie Państwa nieobecności na wyraźne życzenie zgłaszane u Pań pokojowych (nie częściej niż dwa razy w tygodniu).

13. Na terenie obiektu wprowadza się zakaz przebywania osób niezameldowanych.

14. Zapisy Zasad Bezpiecznego Pobytu mogą ulec modyfikacji ze względu na zmianę przepisów i rozporządzeń dotyczących sytuacji epidemicznej.

15. Obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększyłyby zagrożenie Kuracjuszy i Personelu.

Kontakt

SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "Orion"
w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87- 720 Ciechocinek

tel. +48 (54) 283 91 00
sekretariat@sanatoriummswia.pl