Rehabilitacja po Covid-19

Rehabilitacja po Covid-19 – pobyty finansowane przez NFZ

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „ORION” w Ciechocinku

przyjmuje zapisy na bezpłatny program rehabilitacji stacjonarnej dla pacjentów
po COVID-19 finansowanego z NFZ
który realizowany jest wyłącznie na podstawie skierowania.

 

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez:

 

 • dowolnego lekarza pierwszego kontaktu (POZ) ,
 • lekarz specjalista,
 • lekarz ze szpitala,

Skierowanie powinno być wystawione na prawidłowym druku na którym musi widnieć jeden z poniższych kodów rozpoznania:

 

 • U 07.8 - historia-przebiegu-covid-19-u-pacjenta
 • U 07.9 - zdrowie-pacjenta-po-zakonczeniu-covid-19
 • U 08.9 - Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta, nieokreślona
 • U 09.9 - Zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19, nieokreślony

 

 

W uzasadnieniu prosimy umieszczać zapis:

Wskazana rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19

 

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników następujących badań:

1)    Badania obrazowe  RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;

2)    Aktualna morfologia,  CRP;

3)    Aktualne badanie EKG;

4)    Inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych,   

       mająca wpływ na  ocenę stanu zdrowia pacjenta;

5)    Przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca   

        wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby. 

6)    Negatywny wynik TESTU PCR 4 dni przed przyjazdem lub certyfikat szczepienia.

 

Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

 

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:
a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
b) datę wypisu ze szpitala, lub
c) datę wypisu z izolatorium.

 

Uwaga

 • Podstawą do przyjęcia rezerwacji na turnus jest otrzymanie przez uzdrowisko prawidłowo wystawionego skierowania – zgodnie z w/w wytycznymi.
 • Jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
 • Przeciwskazaniem do rehabilitacji jest brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego.
 • Osoby uczestniczące w programie powinny być samodzielne, zdolne do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w programie rehabilitacyjnym, bez pomocy innych osób (powinny samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie chodzić).
 • Przyjęcie do Uzdrowiska nastąpi na podstawie wstępnej kwalifikacji.

 

Skierowanie musi być wystawione  w  formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami  takie skierowania należy przesłać:

 

w formie elektronicznej:

 

mailowo na adres:  koordynator.piel@sanatoriummswia.pl

e-PUAP –em : /spzozorion/skrytka lub /spzozorion/SkrytkaESP

 

lub w formie papierowej – na adres:

 

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA „ORION”,

ul. Warzelniana 1,

87-720 Ciechocinek,

z dopiskiem na kopercie „Rehabilitacja po COVID-19”.

 

Szczegółowych informacji dotyczących terminów turnusów udzielamy

pod numerem telefonu 54 283 94 01

kom. 607-627-234

(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00).

 

Kontakt

SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowe MSWiA "Orion"
w Ciechocinku

ul. Warzelniana 1
87- 720 Ciechocinek

tel. +48 (54) 283 91 00
sekretariat@sanatoriummswia.pl